Luật di trú thuộc luật liên bang. Điều này có nghĩa là ở tất cả 50 tiểu bang, luật nhập cư đều giống nhau. Văn phòng của chúng tôi có thể tiếp nhận các trường hợp nhập cư từ bất kỳ tiểu bang nào trong số 50 tiểu bang.

Sau khi xử lý hàng trăm trường hợp nhập cư, công ty của chúng tôi có kinh nghiệm cần thiết để giúp bạn có được kết quả tốt nhất cho trường hợp của mình.

Công ty của chúng tôi tập trung chủ yếu vào việc lấy thẻ xanh cho khách hàng. Có nhiều cách để nhận được thẻ xanh và trường hợp của mỗi khách hàng là khác nhau. Một số nhận được thông qua một thành viên trong gia đình, những người khác thông qua hôn nhân, những người khác thông qua một người sử dụng lao động và những người khác có thể nhận được thẻ xanh thông qua quy trình tị nạn.

Luật sư Huy Nguyễn có kinh nghiệm giúp nhiều khách hàng đạt được kết quả mong muốn trong một số trường hợp khó khăn nhất. Rất có thể Luật sư Huy Nguyễn đã từng giúp ai đó trong trường hợp như của bạn.

Vui lòng liên hệ với Luật sư Huy Nguyễn để trao đổi về trường hợp của bạn.Văn phòng Luật Sư Huy Nguyễn đặt tại:

The Law Office of Huy Nguyen

121 South Broad Street, 18th Floor

Philadelphia, Pennsylvania 19107

 215.941.9401  hoạc   215.925.1321

htn@hnguyenlaw.com​​