The Law Office of Huy Nguyen

Mở hồ sơ bảo lãnh cho gia đình:  Cha, Mẹ, Con, Vợ, Anh Em,và Chồng.


Anh Chị cần những gì để mở hồ sơ bảo lãnh?

  1. Thẻ xanh/Giấy chứng minh quốc tịch​
  2. Giấy chứng minh kết hôn (nếu bảo lãnh vợ/chồng)
  3. Giấy khai sinh (nếu bảo lãnh con)
  4. Giấy khai sinh của người ở VN
  5. Bản sao hồ chiếu của người ở VN
  6. Giấy khai thuế của hai năm vừa qua của người ở Hoa Kỳ
  7. ​Bản sao bằng lái của người ở Hoa Kỳ và
  8. ​Giấy chứng minh nhân dân của người ở VN​.​

​_____________________________________________________________

Xin liên lạc Văn Phòng Luật Sư Huy Nguyen

điện thoại: (215) 941-9401 hoạc

(215) 925-1321

e-mail: htn@hnguyenlaw.com

địa chỉ: 111 S. Independence Mall East, Suite 964

Philadelphia, PA 19106