Luật sư Di trú ở Maryland

Sống ở Hoa Kỳ mang lại nhiều cơ hội to lớn cho những người nhập cư từ Việt Nam. Nếu bạn muốn chuyển đến Mỹ và theo đuổi ước mơ của mình, bạn sẽ phải mất một số công việc để thực hiện điều đó một cách hợp pháp. Thuê một luật sư di trú là bước đầu tiên.

Có nhiều con đường khả thi để nhập cư hợp pháp, nhưng có thể phức tạp để theo đuổi chúng. Bất kể tình huống hiện tại của bạn có thể như thế nào, bạn sẽ cần một luật sư di trú có kinh nghiệm để hỗ trợ bạn. Cho dù bạn đang xin thẻ xanh, bạn đang xin tị nạn hay bạn cần tư vấn pháp lý để ở lại Hoa Kỳ, thì Huy Nguyễn là luật sư di trú để bạn lựa chọn. Là một luật sư Việt Nam sinh ra và học tập tại Hoa Kỳ, anh ấy hiểu văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam, cũng như hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ. Hãy liên hệ với Huy ngay hôm nay nếu bạn cần luật sư tị nạn, luật sư trục xuất, hoặc bất kỳ loại luật sư nhập cư nào khác ở Maryland.

Hỗ trợ về Thẻ xanh & Đơn xin Thị thực tại MD

Xin thị thực hoặc thẻ xanh là một cách bạn có thể nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ. Nếu bạn có gia đình đã định cư hợp pháp ở Hoa Kỳ, thì điều đó có thể dễ dàng hơn. Di cư gia đình chiếm khoảng hai phần ba tổng số di dân thường trú đến Hoa Kỳ. Luật sư di trú có thể giúp bạn xem xét hoàn cảnh gia đình và xác định xem đây có phải là con đường khả thi cho bạn hay không.

Visa lao động là một lựa chọn khác. Nếu bạn đang làm việc cho một công ty Mỹ, họ có thể sẵn sàng tài trợ cho việc nhập cư của bạn đến Hoa Kỳ và điều này thường giúp bạn xin thị thực thành công dễ dàng hơn nhiều. Bạn cũng có thể được chọn thông qua xổ số thẻ xanh. Bất kể bạn chọn con đường nào, lời khuyên của luật sư chuyên về nhập cư sẽ là vô giá trong suốt quá trình.

Văn phòng Luật sư Huy Nguyễn có thể hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề pháp lý nào sau đây tại Maryland:

  • Trục xuất
  • Thẻ xanh
  • Đơn xin thị thực
  • Và nhiều hơn nữa

Gọi (215) 941-9401 hoặc điền vào biểu mẫu trên trang liên hệ của chúng tôi nếu bạn cần luật sư di trú ở DC hoặc bất kỳ nơi nào khác ở Maryland.

vietnamese lawyer maryland

Văn Phòng Luật Di trú Có thể Đại diện cho Bạn hoặc Thành viên Gia đình Bạn

Cho dù bạn muốn nhập cư vào Hoa Kỳ, bạn muốn giúp đỡ một thành viên gia đình đến đây, hay bạn đang đối mặt với việc bị trục xuất và cần giúp đỡ để ở lại trong nước, Huy Nguyễn là luật sư di trú phục vụ Maryland mà bạn muốn nói chuyện. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần luật sư chuyên về thẻ xanh, tị nạn hoặc trục xuất ở MD để nhận được lời khuyên pháp lý phù hợp từ luật sư hiểu bạn đến đâu. Là một luật sư Việt Nam phục vụ Maryland, anh ấy có thể dựa trên di sản văn hóa và kiến thức về luật di trú của Hoa Kỳ để mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất để xin thị thực thành công.

Công ty của chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ luật di trú cho mọi người trên khắp đất nước, vì vậy hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần luật sư chuyên về thẻ xanh ở Virginia.

Xin liên lạc Văn Phòng Luật Sư Huy Nguyen
điện thoại: (215) 941-9401 hoạc
(215) 925-1321
e-mail: htn@hnguyenlaw.com
địa chỉ: 121 South Broad Street, 18th Floor, Philadelphia, PA 19107